Zorgtechnologie in de Thuiszorg

https://youtu.be/-dSZsHZZuYY Succesvolle digitale innovaties Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen in de ouderenzorg. Een groeiend arbeidstekort en een toenemende vraag naar zorg maakt dat we moeten anticiperen op de vraag hoe goede en betaalbare zorg in de toekomst toegankelijk blijft. Digitalisering van de zorg is een mogelijke (deel)oplossing voor deze belangrijke maatschappelijke vraagstukken. De coronacrisis leerde ons drie lessen voor succesvo...
Read More

Buren Helpen Buren

Een jaar of vijf geleden ontstond bij mij de idee om Buren Helpen Buren Plan Oost (Heiloo) op te richten. Ik kwam op het idee toen een buurvrouw van 50 meter verderop, vlak voordat ze naar een verzorgingshuis ging, vertelde dat ze eenzaam was. Dat vond ik heel erg om te horen. Wij veegden weleens haar stoepje schoon en dachten eigenlijk dat ze regelmatig bezoek kreeg van kinderen en kleinkinderen. Blijkbaar was dat niet genoeg. Zo zijn er waarschijnlijk veel meer mensen in de buurt die behoeft...
Read More