Uitgebreid profiel Tomas Jansma

Na uitgebreid te zijn getest en na persoonlijke gesprekken met W&S bureau BAPAS komt het volgende profiel naar voren:

ΛLGEMENE INDRUK

Tomas heeft een vriendelijke en sympathieke uitstraling. Hij vertelt helder en weet goed de juiste woorden te vinden. Hij is oprecht en weet wat hij wil. Als manager is hij open in zijn communicatie en doet hij wat hij zegt.

Tomas laat over het algemeen een stabiele persoonlijkheid zien. Hij is behoorlijk stressbestendig en maakt zich niet snel zorgen. Daarnaast gaat hij graag zelfstandig te werk. Hij denkt vrij snel, waardoor hij liever eerst zelf te werk gaat. Als hij er niet uitkomt weet hij altijd de juiste mensen te vinden voor hulp. Hij voelt zich vrijwel altijd op zijn gemak in sociale situaties, maar heeft daarnaast ook behoefte aan privacy. Hij kan wel eens gevoelens van ergernis ervaren en is hier dan ook open over. Wat betreft veerkracht verschilt Tomas niet veel van de gemiddelde Nederlander. Hij kan over het algemeen goed met tegenslagen omgaan, maar hij vindt het soms lastig als hij ergens geen controle over heeft. Verder is hij licht bovengemiddeld extravert. Hij heeft een natuurlijk overwicht met een voldoende vriendelijke en hartelijke uitstraling. Hij kan goed zijn eigen grenzen bewaken en durft anderen op hun plichten te wijzen. Ook heeft hij een grote hang naar uitdaging en avontuur in zijn werk. Hij is behoorlijk leergierig en intellectueel nieuwsgierig en hij vindt het leuk om met nieuwe ideeën of oplossingen te komen. Ook zal hij zaken niet zomaar voor waar aannemen, maar heeft hij behoefte aan eigen kritische oordeelsvorming. Tomas herkent goed eigen gevoelens en gevoelens van anderen. Hij is daarnaast ook behoorlijk zorgzaam en meelevend. Deze gevoelige kant combineert hij met een meer zakelijke kant waarbij hij niet zomaar iedereen zijn vertrouwen geeft, confrontaties niet uit de weg gaat en in een discussie eerder voet bij stuk zal houden dan toe zal geven. Hij heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en maakt zijn beslissingen over het algemeen weloverwogen. Tot slot hecht Tomas niet meer dan de gemiddelde Nederlander aan gestructureerd en nauwkeurig werken. Hij is meer van de grote lijnen, maar kan soms ook ergens helemaal induiken.

COMPETENTIES
► Coachen en ontwikkelen van medewerkers / Leiderschap

Tomas is een betrouwbare leidinggevende die klaarstaat voor zijn medewerkers. “Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe.” Hij voelt zich verantwoordelijk, komt zijn afspraken na en zorgt voor een cultuur waarin men elkaar kan aanspreken. Zo geeft hij aan welke resultaten van het team worden verwacht en zorgt hij voor open en continue communicatie richting zijn medewerkers. Daarbij heeft hij kennis van zaken; hij heeft zelf als verpleegkundige gewerkt en weet hierdoor waar hij het over heeft. Dit komt zijn overtuigingskracht ten goede. Verder zien we dat Tomas een zakelijke kant heeft; hij is doelgericht, durft zaken aan te pakken en wijst anderen op hun plichten en verantwoordelijkheden. Deze eigenschappen combineert hij met vriendelijkheid en humor. “Ik maak zaken luchtig.” Tot slot zien we een stevige basis voor bovenstaande competenties in de persoonlijkheid van Tomas. Zo bezit hij natuurlijk overwicht, is hij assertief en is hij niet naïef van vertrouwen.

Resultaatgerichtheid

Tomas geeft prioriteiten aan het behalen van resultaten. Hij denkt van te voren na over het te behalen resultaat en stelt doelen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Hij vindt het leuk om gegevens te analyseren, zoals informatie omtrent ziekteverzuim, en gaat er vervolgens mee aan de slag. Hij neemt zijn medewerkers hierin mee door ze te informeren over bijvoorbeeld hun productiviteit. Zo neemt hij anderen mee in het behalen van resultaten. Zijn mensgerichte eigenschappen combineert hij met de meer resultaatgerichte eigenschappen; Tomas is zorgzaam, staat klaar voor zijn team, maar verliest de zakelijke doelstellingen zeker niet uit het oog.

Verandering sturen

Hier zien we duidelijk de veranderingsgezindheid van Tomas. Hij is leergierig, heeft affiniteit met vernieuwing, gaat zelf graag op zoek naar vernieuwende oplossingen en neemt geen genoegen met standaard oplossingen. Daarbij heeft Tomas veel ervaring met het doorvoeren van veranderingen en verbeteringen, zoals het reorganiseren van teams en het implementeren van nieuwe werkwijzen. Tomas zet anderen in beweging door helder te zijn. “Ik laat de huidige stand van zaken zien in het team en ik geef aan wat er gaat veranderen en waarom. Dat moet een helder verhaal zijn.” Hij betrekt zijn medewerkers dus in het doorvoeren van veranderingen, waardoor hij draagvlak krijgt.

Samenwerken / Netwerken

Tomas is vriendelijk, sensitief en voelt zich in sociale situaties op zijn gemak. Dit zijn belangrijke eigenschappen voor de competenties samenwerken en netwerken. Tomas hecht echter ook aan zijn privacy. Zo vindt hij het prettig om zich zo nu en dan terug te trekken en alleen te werken. Alhoewel de sociabiliteit in iets mindere mate aanwezig is, is hij toch goed in staat samenwerkingen binnen of buiten de organisatie aan te gaan. Hij kijkt over de grenzen van de organisatie en onderhoudt contact met bijvoorbeeld ketenpartners.

Wilt u mij volgen? dat kan:
Click om deze post te waarderen!
[Totaal: 0 Average: 0]