Advies
Juist de blik van een buitenstaander levert een onafhankelijk beeld op van de ‘day-to-day business’ van uw organisatie! Het ‘over schotten heen kijken’ is iets waar veel organisaties van hebben geleerd. FlexMind adviseert over de aanpak van specifieke vragen binnen uw organisatie. Daarbij kunt u denken aan: de inrichting en professionalisering van teams, werk- en primaire processen. Dit advies kan gevolgd worden door een implementatie traject.