Advies

Juist de blik van een buitenstaander levert een onafhankelijk beeld op van de ‘day-to-day business’ van uw organisatie! Het ‘over schotten heen kijken’ is iets waar veel organisaties van zouden kunnen leren.

FlexMind adviseert over de aanpak van specifieke vragen binnen uw organisatie. Daarbij kunt u denken aan: de inrichting en professionalisering van teams, werk- en primaire processen. Dit advies kan -indien gewenst- gevolgd worden door een implementatie traject begeleid door FlexMind.

Zelfsturing, zelforganisatie of samensturing zijn bewegingen die komen en soms weer gaan. Wat kan er wel, en hoe om te gaan met de nieuwe rollen van professionals binnen uw organisatie.

Wilt u mij volgen? dat kan:
Click om deze post te waarderen!
[Totaal: 0 Average: 0]