Over FlexMind

FlexMind helpt u veranderen

Binnen de Thuiszorg, Jeugdzorg en Welzijn volgen de veranderingen elkaar snel op. Deze veranderingen in wet, en regelgeving, decentralisatie en het neerleggen bij lagere overheden van een veelheid aan taken vraagt veel van Gemeenten en andere betrokken organisaties. Dat u als (potentiële) opdrachtgever hierbij soms tijdelijk kennis van buiten uw organisatie aantrekt is een logisch gevolg. De extra kosten die dit met zich meebrengt wilt u binnen de perken houden vandaar dat FlexMind u een betaalbare oplossing biedt zonder dat u hoeft op te draaien voor een een buitensporige overhead. Bij grotere projecten maakt FlexMind desgewenst gebruik van betrouwbare ‘hulptroepen’ uit haar eigen netwerk.

Een ‘vurende’ neuron (hersencel) als logo

FlexMind kan u op verschillende wijzen van dienst zijn:

Durf risico’s te nemen en leer van elkaar. FlexMind helpt u bij het maken van keuzes of de implementatie van veranderingen.

FlexMind werkt met visie, durf en originaliteit.