Opdrachtgevers

Reorganisatie en implementatie nieuwe werkwijze
Analyseren organisatie Thuiszorg en Advies / Tevens implementatie nieuwe planning software
Reorganiseren Thuiszorg teams en implementeren zelfsturing
Reorganisatie Technische Thuiszorg en Alarmering / Specialistische verpleging / Casemanagers dementie
Intermediair voor mijn opdrachten
Intermediair voor mijn opdrachtenWilt u mij volgen? dat kan:
Wilt u delen? Dat kan: