Buren Helpen Buren

Een jaar of vijf geleden ontstond bij mij de idee om Buren Helpen Buren Plan Oost (Heiloo) op te richten.
Ik kwam op het idee toen een buurvrouw van 50 meter verderop, vlak voordat ze naar een verzorgingshuis ging, vertelde dat ze eenzaam was. Dat vond ik heel erg om te horen. Wij veegden weleens haar stoepje schoon en dachten eigenlijk dat ze regelmatig bezoek kreeg van kinderen en kleinkinderen. Blijkbaar was dat niet genoeg. Zo zijn er waarschijnlijk veel meer mensen in de buurt die behoefte hebben aan meer aanspraak of hulp kunnen gebruiken.

WhatsApp groepen schoten als paddenstoelen uit de grond, deze gingen echter alleen over mogelijk gevaar en inbraakpreventie. Mij leek het mooi hiernaast een initiatief te starten wat de andere kant benaderde: Vertrouwen en Samenhorigheid. Nu doet iedereen wel eens iets voor zijn of haar naaste buur, daar ontbreekt het echt niet aan. Toch blijkt het dat bewoners – met name ouderen- niet graag een beroep doen op hun buren. Laat staan wanneer het om gevoelens van eenzaamheid gaat.

Door met Buren Helpen Buren Plan Oost (in Heiloo) te beginnen hoop ik hieraan te kunnen werken. Zo begon ik met een open Facebook Pagina, een besloten FB groep en uiteindelijk een besloten Whatsapp groep. De beslotenheid is belangrijk aangezien er ook vertrouwelijke informatie kan worden uitgewisseld met bewoners. Men moet dan ook in de wijk wonen om te worden toegelaten.

Met flyers en huisbezoeken heb ik langzaam maar gestaag de groepen kunnen uitbreiden. Ik zocht contact met De Loet, een nabijgelegen verzorgingshuis van de Viva Zorggroep en keek of we konden samenwerken. Zo organiseerden we een Jong ontmoet Oud middag waar jongeren uit de buurt kennis konden maken met de ouderen dmv het doen van spelletjes (sjoelen, biljarten etc.). Uiteindelijk was ik daar alleen met mijn twee zoons spelletjes aan het doen maar het was erg gezellig. Aangezien ook bewoners van Plan Oost mogen eten bij de Loet verspreid ik de menu’s zoveel mogelijk via de verschillende media.

Enige tijd geleden werd ik benaderd door Buurkracht om mij te interviewen over Buren Helpen Buren. Buurkracht heeft o.a een app ontwikkeld waarmee buurtinitiatieven kunnen worden gedeeld. Het interview vindt u hier. Om bewoners weer in deze app te krijgen is wel een dingetje omdat niet iedereen zit te wachten op weer een applicatie. Toch houd ik de verschillende apps welke in omloop zijn en hun ontwikkeling in de gaten.

Vorig jaar kreeg ik contact met een wijkverpleegkundige van Buurtzorg die mij vroeg of ik met Buren Helpen Buren samen op wilde trekken aangezien zij in Plan Oost een soortgelijk initiatief wilde starten wat onderdeel was van een landelijke pilot: Het Cuba project. Wij zijn nu een aantal keren bij elkaar geweest, ik heb de activiteitenbegeleidster en vrijwilligers coördinator van De Loet kunnen laten aansluiten evenals de Buurtsportcoach van Heiloo. Zo hebben we op initiatief van wijkverpleegkundige stagiaire samen gewandeld met “de Huisarts” en bewoners uit Heiloo en een aantal ouderen uit Plan Oost.

Langzamerhand kunnen we de verschillende initiatieven en krachten bundelen en meer zichtbaar maken in onze buurt. Plannen voor meer activiteiten als vaste ontmoetingsochtend, bewegen in de wijk en een buurtfeest zijn in de maak.
Buurtzorg wil gaan kijken of ook in andere delen van Heiloo een soortgelijk initiatief van de grond kan komen, zo groeien we langzaam door naar nog meer gemeenschapszin. Wordt dus vervolgd.

NB. Mocht u informatie willen of zich als bewoner van Plan Oost aan willen sluiten dan kunt u altijd contact opnemen met: Tomas Jansma 06-16482478

Click om deze post te waarderen!
[Totaal: 0 Average: 0]