Zorgtechnologie in de Thuiszorg

Succesvolle digitale innovaties

Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen in de ouderenzorg. Een groeiend arbeidstekort en een toenemende vraag naar zorg maakt dat we moeten anticiperen op de vraag hoe goede en betaalbare zorg in de toekomst toegankelijk blijft. Digitalisering van de zorg is een mogelijke (deel)oplossing voor deze belangrijke maatschappelijke vraagstukken. De coronacrisis leerde ons drie lessen voor succesvolle structurele adoptie van digitale innovaties, betogen Willeke Bakker en Marjon Peeters, experts gezondheidszorg bij PwC.

Rol medewerkers cruciaal

Twintig tot dertig procent van de ouderenzorg kan, zo blijkt uit onze analyses, structureel digitaal. Bijvoorbeeld door beeldbellen en domotica. In de praktijk loopt de implementatie van digitale innovaties echter spaak in veertig procent van de gevallen. Digitale innovaties zijn namelijk pas succesvol als de medewerkers die de innovaties moeten gebruiken ze ook daadwerkelijk omarmen. Precies daar is nog veel winst te behalen.

Gebrek aan fysiek contact versnelt digitale innovaties

Covid-19 heeft digitale innovaties versneld. Door acute urgentie, zoals het sluiten van de verpleeghuizen tijdens de eerste golf en het continueren van de zorg thuis, hebben ouderenzorgorganisaties in rap tempo stappen gezet. Waar bijvoorbeeld beeldbellen eerst op veel weerstand stuitte bij medewerkers kreeg deze innovatie breed speelveld door gebrek aan fysieke contacten. Tegelijkertijd was er een ‘terugval’ in het gebruik van digitale innovaties in de periode tussen de eerste en de tweede coronagolf. De eerder veelvuldig gebruikte tablets om op afstand zorg te bieden en met familie te kunnen beeldbellen, werden minder gebruikt omdat fysiek contact weer mogelijk was. Lees hier verder…

Click om deze post te waarderen!
[Totaal: 0 Average: 0]