Wie is FlexMind?

FlexMind is Tomas Jansma

Tomas Jansma is een ervaren en bevlogen manager en heeft zowel in vast dienstverband als ook als interim manager een ruime ervaring opgedaan met reorganisaties en veranderingsprocessen binnen de zorg.

Tomas zoekt naar oplossingen, ziet kansen en mogelijkheden welke leiden tot verbeteren van bijvoorbeeld werkprocessen en financiële resultaten. Daarnaast heeft hij een passie voor techniek en innovaties en heeft een zeer ruime kennis van ‘nieuwe media’. Kortom: hij is altijd bezig de connectie te maken tussen actuele ontwikkelingen en bestaande structuren.

Teams betrekken en meenemen in deze veranderingen en dat samen aangaan, dat is de uitdaging en uiteindelijk de beloning.

Tomas staat bekend als: “nuchter-zakelijk ingesteld, analytisch en durft verantwoordelijkheid voor zijn acties en beslissingen te nemen. Hij weet in een gesprek de juiste toon te zetten, is kritisch en kan tevens voldoende medeleven tonen. Hij heeft overzicht, staat boven de materie en overziet de consequenties. Daarnaast kan hij door assertief en stevig optreden en duidelijke communicatie invloed uitoefenen”.

Bij de laatste opdrachten heeft Tomas zich voornamelijk bezig gehouden met de transitie van bestaande teams naar nieuw te vormen zelfsturende teams.

Waarom ‘FlexMind’?

Mijn kijk op organisaties, of die nu binnen de zorg vallen of daarbuiten, is wat onconventioneel.

Herinnert u zich het incident waarbij de Mars Climate Orbiter Spacecraft verloren ging? Twee teams van wetenschappers uit verschillende continenten hadden jarenlang gewerkt aan dit project. Bij onderzoek naar de oorzaak van de fout bleek o.a dat beide teams met verschillende eenheden hadden gewerkt, namelijk centimeters en inches…

Hoe kon het zijn dat twee teams van experts zo’n – op zijn zachts gezegd- vreemde fout maakten? Kennelijk heeft niemand nooit de vraag gesteld of haar niet durven stellen. Dit bracht mij op het idee van FlexMind: De ingehuurde luis in de pels voor uw organisatie. Hierbij staat FlexMind voor: het creëren van de juiste cultuur, open staan voor veranderingen, elke vraag durven stellen en vooral van ‘crossover feedback’. Feedback vanuit een hoek waarvan je het niet gewend bent!

Tomas Jansma

+31(0)61 648 2478