Interim Management

De interim opdracht

Als interim manager kan ik u behulpzaam zijn door tijdelijk een tekort in uw managementteam op te vangen en de Planning & Control cyclus over te nemen. Ook help ik u desgewenst met het uitvoeren van een specifieke opdracht. Hierbij kan het gaan om het (her)inrichten van teams, implementatie van zelfsturing en/of doorvoeren van vastgestelde veranderingen ten aanzien van werkprocessen. Samen met u als opdrachtgever bepalen we, in een vrijblijvend gesprek, de aard van uw vraag en het te volgen traject.

‘Puur overbruggingsmanagement’

Zoals gezegd neem ik tijdelijk de functie over van een lid van het management team en voer de daarbij behorende werkzaamheden helder en doelgericht uit.

Complexere Interim opdrachten

U heeft een duidelijke (verander)opdracht die vraagt om een zwaardere manager. Samen met de directie wordt bekeken welke vragen er liggen, stellen samen een tijdspad vast waarin de gestelde doelen dienen te worden behaald. Eventueel komt deze opdracht voort uit een door FlexMind gegeven advies en betreft het een implementatie van dit advies.