Advies

Juist de blik van een buitenstaander levert een onafhankelijk beeld op van de ‘day-to-day business’ van uw organisatie!

Wij adviseren over de aanpak van specifieke problemen binnen uw organisatie. Daarbij kunt u denken aan: de inrichting en professionalisering van teams, werk- en primaire processen. Dit advies kan gevolgd worden door een implementatie traject.

Ook in het toepassen van nieuwe media kunnen wij u van dienst zijn.

Onze aanpak

Met een open blik doordringen tot de kern, een heldere diagnose, een duidelijk perspectief en een voor iedereen begrijpelijke en motiverende weg om dat perspectief te bereiken. Dit vormt de basis voor structurele verandering.

U en uw medewerkers

Het creëren van draagvlak is een voorwaarde voor een succesvol veranderingstraject. Dat wil niet zeggen dat de mogelijkheden voor en de kwaliteit van de verandering alleen door de medewerkers kan worden bepaald.

Het topmanagement moet goed aangesloten zijn op wat er in de veranderende organisatie gaande is en heeft ook een belangrijke rol hierin door in alle fasen betrokkenheid te laten zien en uit te dragen.

Vrijblijvende intake en offerte

We beginnen met een vrijblijvend gesprek. Hierin bespreken we de huidige situatie en de veranderdoelen door. Op basis van het gesprek wordt offerte gedaan met daarin twee fasen:
  1. Diagnose, veranderdoelen en veranderstrategie
  2. Implementatie van de verandering en evaluatie