Pauw en de Zorg om de Zorg

Do schools kill creativity?
23 oktober 2014
Mijn visie op de Zorg nav uitzending bij Pauw
8 november 2014
Show all

Pauw en de Zorg om de Zorg

Een artikel in het AD en de uitzendingen bij ‘Pauw’ – een overzicht

Vier november was er een uitzending waarbij de heer Ben Oude Nijhuis een boekje open deed over de zorg aan zijn dementerende echtgenote. Een schrijnend verhaal over hoe een klein aantal verzorgenden / verplegenden handen te kort komen om de juiste zorg te verlenen. Daarnaast vertelt hij hoe de instelling (WZH Waterhof) door innovatie het te kort lijkt te willen couperen.
Samen met de vader van staatssecretaris van Rijn – die al eerder aan de bel trok over de gebrekkige zorg aan zijn dementerende vrouw – zoekt Oude Nijhuis de pers nadat zij zich niet gehoord voelden.
Het AD schrijft: “Oude Nijhuis wijt de misstanden aan de bezuinigingen op de zorg. Dat zijn vrouw er de dupe van is dat ‘het personeel zich rot rent’ – ‘op sommige momenten moet één medewerker drie huiskamers met elk zes bewoners in de gaten houden’ – gaat hem aan het hart. ‘Ik zit thuis vaak te huilen. Ik heb daar met iemand over gepraat. Die zei: je gaat hier aan onderdoor, Ben. Nu probeer ik het los te laten.” Hier leest u het hele artikel.
Jeroen Pauw vat samen: “Er is te weinig personeel dat door te weinig geld teveel werkzaamheden moet verrichten”.

Staatssecretaris van Rijn reageerde op zowel de situatie van de heer Oude Nijhuis als wel die van zijn eigen vader die dezelfde klachten heeft over de verzorging van zijn dementerende echtgenote. Hij stelt: “De langdurige zorg en de zwaarte zal de komende jaren alleen maar toenemen”. De zorg voor deze (langdurige zorg) kost 80.000 € per persoon per jaar. “We zullen het dus anders moeten organiseren”. “Het is niet alleen een kwestie van geld maar ook een kwestie van kwaliteit”. Hij benoemt managementlagen, kleinere teams en het langer (en beter) mogelijk maken voor ouderen om thuis te blijven wonen. Hij stelt: “De zorg in instellingen (verpleeg- en verzorgingshuizen) die nu echt niet goed genoeg is echt moet verbeteren”.

Meneer Oude Nijhuis maakt ook een koppeling naar de kwaliteit van het personeel, “ze zien het niet” en vertelt dat er in een keer allerlei stagiaires rondlopen “die weten niks”. Van Rijn stelt dat er inderdaad een kwaliteitsslag gemaakt moet worden. Pauw: “Dat weten we al jaren, waarom duurt het dan zo lang?”  Van Rijn: “Laten we dat nu eens gaan aanpakken”.

De zorginstelling stelt: “Zorgaanbieder WZH zegt dat het niet in kan gaan op individuele casussen. ‘Wij zijn in goed gesprek met de mantelzorger. Voor wat betreft de vraag over het dienstrooster: wij hebben een dienstrooster dat 24 uur per dag dekking kent waarbij medewerkers aanwezig zijn ten behoeve van meerdere bewoners. Een individuele casus kent meerdere aspecten en daar kunnen we verder niet op in gaan”.

Bij de uitzending van 5 november zitten voor dit onderwerp Wouke van Scherrenburg, Jan Slagter en Renske Leijten aan. Heleen Dupuis (raad van toezicht) zit niet aan tafel, wil niet in een welles nietes discussie vervallen, maar wel reageren op de inhoudelijke kant. Eigenlijk komt het er op neer dat allen aan tafel de problematiek herkennen en over het algemeen een grote afstand zien tussen besturen en de cliënten en de medewerkers op de werkvloer. Heleen Dupuis reageert eigenlijk dat een en ander vooral met ‘beleving’ te maken heeft. “Het is een pijnlijk proces en dat maakt dat het zwaar is en dat het slecht één perceptie van de werkelijkheid is. Dit onderdeel van  woon-zorgcentrum Haaglanden heeft twee gouden keurmerken”. Mevrouw Dupuis komt daarna met een reeks ontkenningen, maar geeft toe dat er in de nacht twee verzorgenden (welke kwalificatie blijft buiten beeld) per achtenveertig cliënten beschikbaar zijn. Waarbij de ene verzorgende de andere verzorgende moet bijstaan en er dus eigenlijk niets kan gebeuren met de andere cliënten. Dupuis: “Dat zou de praktijk dan moeten laten zien (?)”. Pauw somt het toenemende aantal klachten en een aantal rapporten van de inspectie op. Het verweer van Heleen Dupuis is schrijnend. “Maar mensen worden ook mondiger…” Het Parool vat op 6 november samen: “Dupuis ontkent in Pauw misstanden Haagse zorgcentra” en schrijft: “Volgens Dupuis is er in de zorg aan demente ouderen regelmatig sprake van ‘dramatische situaties’. Dat heeft volgens haar niets te maken met een tekort aan personeel. ‘Daar kun je zelfs met drie mensen geen verandering in brengen’, zei zij.

Volgens haar heerst bij WZH ‘geen structurele puinhoop’, hoewel zij geen verklaring had voor de stijging van het aantal klachten van 125 (in 2012) naar 227 (in 2013). De klacht van Van Rijn sr. is naar de mening van Dupuis onjuist. Zij kondigde aan met de betrokkenen te gaan praten hoe het beeld van falende zorg is ontstaan.” Hier het artikel.

De Inspectie voor de Volksgezondheid geeft als commentaar:

“De Inspectie voor de Gezondheidszorg is al enige tijd bezig met een onderzoek naar de zorginstelling WZH in Den Haag, zegt een woordvoerder.

In een vestiging van de WoonZorgcentra Haaglanden wordt de dementerende moeder van staatssecretaris Van Rijn verpleegd. Dat kwam in het nieuws doordat de vader van de staatssecretaris en een buurman in het AD kritiek uitten op de verzorging. De inspectie benadrukt dat het onderzoek al voor de media-aandacht is begonnen.” (bron: NOS)

Uitzending 4 november 2014

Uitzending 5 november 2014