Interim Management

De interim opdracht

Als interim manager kan ik u behulpzaam zijn door tijdelijk een tekort in uw managementteam op te vangen en de Planning & Control cyclus over te nemen. Ook help ik u desgewenst met het uitvoeren van een specifieke opdracht. Hierbij kan het gaan om het (her)inrichten van teams, aanpak van thema’s als ziekteverzuim, doorvoeren van vastgestelde veranderingen ten aanzien van werkprocessen etc. Op deze wijze helpen wij u zodat de continuïteit niet in het geding is en het ‘Going Concern’ geen ‘Growing Concern’ voor u wordt.
Samen met de opdrachtgever bepalen wij, in een vrijblijvend gesprek, de aard van de vraag van uw organisatie en het te volgen traject. Dit kan resulteren in ofwel een opdracht als overbruggingsmanager of een opdracht voor complexere situaties.

‘Puur overbruggingsmanagement’

Zoals gezegd neem ik tijdelijk de functie over van een lid van het management team en voer de daarbij behorende werkzaamheden helder en doelgericht uit.

Complexe Interim opdrachten

U heeft een duidelijke (verander)opdracht die vraagt om een zwaardere manager. Samen met de directie wordt bekeken welke vragen er liggen, stellen samen een tijdspad vast waarin de gestelde doelen dienen te worden behaald. Eventueel komt deze opdracht voort uit een door FlexMind gegeven advies en betreft het een implementatie van dit advies.