Delen is mooi!

FlexMind helpt u veranderen

Mijn kijk op organisaties, of die nu binnen de zorg vallen of daarbuiten, is wat onconventioneel: Herinnert u zich het incident waarbij de Mars Climate Orbiter Spacecraft verloren ging? Twee teams van wetenschappers uit verschillende continenten hadden jarenlang gewerkt aan dit project. Bij onderzoek naar de oorzaak van de fout bleek dat beide teams met verschillende eenheden hadden gewerkt, namelijk centimeters en inches… Dit bracht mij op het idee van FlexMind.

Waarbij FlexMind staat voor open staan voor veranderingen, vragen en vooral van ‘crossover feedback’. Feedback vanuit een hoek waarvan je het niet gewend bent! Durf risico’s te nemen en leer van elkaar! FlexMind helpt u bij het maken van keuzes of de implementatie van veranderingen. Maar ook als spiegel voor uw organisatie! FlexMind werkt met visie, durf en originaliteit.

Ik kan u op verschillende wijzen van dienst zijn:

Wilt u meer informatie over onze aanpak?

Bel of mail voor een oriënterend gesprek

Tomas Jansma

Telefoon: 06-16482478

Email: info@flexmind.nl